English | 手机版
通知公告
成都师范学院2021届公费师范生免试认定中小学教师资格教师职业能力考核成绩公示

  按照四川省教育厅办公室《关于做好2021届教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革工作的通知》要求,按照《成都师范学院公费师范生教育教学能力考核办法(暂行)》(成师院政字【202128号)文件精神,成都师范学院公费师范生免试认定中小学教师资格改革工作领导小组办公室,对成都师范学院2021届公费师范生教师职业能力测试成绩和培养过程及教育实习考核成绩进行了全面审核,现将成都师范学院2021届公费师范生教师职业能力考核成绩公示于后(见附件)。

 

 

附件: 成都师范学院2021届公费师范生教师职业能力考核成绩汇总.xlsx

成都师范学院公费师范生免试认定中小学

教师资格改革工作领导小组

2021324

 

 

成都师范学院2021届公费师范生教师职业能力考核成绩汇总
序号 学院 姓名 学号 专业 教师职业能力测试成绩(60%) 过程性考核成绩(40%) 总成绩

教师基础能力测试成绩

(10%)

教学能力
测试成绩(20%)
教育能力
测试成绩(20%)
教研能力
测试成绩(10%)
实习成绩
(20%)

教师教育
课程成绩

(20%)

1 教育与心理学院 178002071001 孙欢 小学教育 75.00 61.80 70.00 72.0 87.00 82.00 74.86
2 教育与心理学院 178002071002 吴虹庆 小学教育 74.70 67.20 65.00 63.0 89.00 73.00 72.61
3 教育与心理学院 178002071003 罗虎成 小学教育 68.55 76.40 90.00 65.0 93.00 80.50 81.34
4 教育与心理学院 178002071004 袁梓菡 小学教育 76.35 90.00 80.00 62.0 89.00 79.00 81.44
5 教育与心理学院 178002071005 何锦 小学教育 69.15 60.00 88.00 64.0 89.00 81.50 77.02
6 教育与心理学院 178002071006 邹金玉 小学教育 70.20 90.00 70.00 75.0 84.00 74.50 78.22
7 教育与心理学院 178002071007 王虎 小学教育 68.00 75.80 65.00 76.0 93.00 68.50 74.86
8 教育与心理学院 178002071008 马利芳 小学教育 70.50 62.00 60.00 79.0 86.00 77.00 71.95
9 教育与心理学院 178002071009 熊清清 小学教育 71.20 73.00 80.00 80.0 88.00 84.50 80.22
10 教育与心理学院 178002071010 刘丹 小学教育 68.90 73.00 70.00 80.0 88.00 75.00 76.09
11 教育与心理学院 178002071011 高敏 小学教育 73.45 90.00 80.00 72.0 93.00 81.00 83.35
12 教育与心理学院 178002071012 曹锐鹏 小学教育 71.00 68.20 85.00 75.0 93.00 78.50 79.54
13 教育与心理学院 178002071013 任燕妮 小学教育 70.25 65.80 75.00 70.0 89.00 75.00 74.99
14 教育与心理学院 178002071014 李薇 小学教育 72.00 65.40 85.00 68.0 93.00 83.00 79.28
15 教育与心理学院 178002071015 付祥桔 小学教育 71.40 71.40 70.00 75.0 93.00 72.00 75.92
16 教育与心理学院 178002071016 殷娇 小学教育 71.25 77.80 75.00 78.0 85.00 77.50 77.99
17 教育与心理学院 178002071017 邓芳 小学教育 68.25 69.40 75.00 69.0 89.00 81.50 76.71
18 教育与心理学院 178002071018 匡丽霞 小学教育 67.60 60.00 60.00 67.0 88.00 72.00 69.46
19 教育与心理学院 178002071019 王江雪 小学教育 71.30 90.00 70.00 75.0 96.00 80.50 81.93
20 教育与心理学院 178002071020 唐兴月 小学教育 65.95 72.60 70.00 52.0 88.00 80.00 73.92
21 教育与心理学院 178002071021 林文静 小学教育 72.35 61.80 75.00 68.0 86.00 70.00 72.60
22 教育与心理学院 178002071022 刘茂贤 小学教育 71.70 67.00 80.00 80.0 87.00 77.00 77.37
23 教育与心理学院 178002071023 郑榕 小学教育 71.15 76.20 75.00 80.0 87.00 78.00 78.36
24 教育与心理学院 178002071024 曾小林 小学教育 72.60 72.60 60.00 85.0 85.00 82.00 75.68
25 教育与心理学院 178002071025 吴佳丽 小学教育 71.10 65.20 85.00 76.0 89.00 77.50 78.05
26 教育与心理学院 178002071026 汤春玲 小学教育 72.70 63.40 70.00 82.0 93.00 79.00 76.55
27 教育与心理学院 178002071027 敖宗杰 小学教育 69.25 90.00 70.00 86.0 92.00 71.50 80.23
28 教育与心理学院 178002071028 李佳露 小学教育 77.05 66.80 70.00 82.0 88.00 73.00 75.47
29 教育与心理学院 178002071029 欧芮 小学教育 73.50 66.80 75.00 80.0 94.00 75.50 77.61
30 教育与心理学院 178002071030 陈囿蓉 小学教育 73.10 64.00 90.00 80.0 94.00 73.50 79.61
31 教育与心理学院 178002071031 付玉琳 小学教育 74.85 78.40 70.00 73.0 96.00 70.00 77.67
32 教育与心理学院 178002071032 聂琬奇 小学教育 90.00 80.80 80.00 80.0 85.00 80.50 82.26
33 教育与心理学院 178002071033 宋岷钰 小学教育 66.80 82.20 60.00 70.0 93.00 67.00 74.12
34 教育与心理学院 178002071034 张进芝 小学教育 65.75 78.60 85.00 70.0 89.00 77.50 79.60
35 教育与心理学院 178002071035 郑逸飞 小学教育 69.50 76.20 70.00 75.0 89.00 77.50 76.99
36 教育与心理学院 178002071036 练晓莉 小学教育 73.85 77.60 85.00 68.0 90.00 81.00 80.91
37 教育与心理学院 178002071037 马莉 小学教育 67.30 77.40 70.00 71.0 89.00 77.00 76.51
38 教育与心理学院 178002071038 周维 小学教育 77.70 85.00 60.00 66.0 89.00 84.50 78.07
39 教育与心理学院 178002071039 刘磊 小学教育 65.75 83.40 80.00 60.00 89.00 73.50 77.76
40 教育与心理学院 178002071040 陈洁 小学教育 90.00 90.00 80.00 75.0 88.00 81.00 84.30
41 教育与心理学院 178002071041 邓静 小学教育 72.55 81.20 70.00 70.0 93.00 79.00 78.90
42 教育与心理学院 178002071042 杨竣灵 小学教育 67.90 80.20 80.00 60.00 90.00 76.50 78.13
43 教育与心理学院 178002071043 王泓洁 小学教育 71.80 81.40 80.00 75.0 88.00 76.50 79.86
44 教育与心理学院 178002071044 欧阳露曦 小学教育 74.10 81.60 60.00 75.0 85.00 80.00 76.23
45 教育与心理学院 178002071045 杨巍 小学教育 73.65 80.40 75.00 70.0 94.00 73.00 78.85
46 教育与心理学院 178002071046 张婷 小学教育 71.20 77.60 68.00 88.0 93.00 76.00 78.84
47 教育与心理学院 178002071047 詹斌钗 小学教育 73.00 81.20 70.00 75.0 94.00 73.50 78.54
48 教育与心理学院 178002071048 谢起安 小学教育 64.50 80.60 75.00 66.0 84.00 75.00 75.97
49 教育与心理学院 178002071049 袁杰 小学教育 66.05 76.80 60.00 72.0 93.00 69.00 73.57
50 教育与心理学院 178002071050 罗晓婷 小学教育 70.00 77.60 70.00 70.0 89.00 81.50 77.62
51 教育与心理学院 178002071051 谭晓容 小学教育 68.20 75.00 60.00 75.0 89.00 75.50 74.22
52 教育与心理学院 178002071052 高国琼 小学教育 65.25 77.60 80.00 70.0 85.00 80.50 78.15
53 教育与心理学院 178002071053 梁婷 小学教育 71.10 78.40 75.00 70.0 93.00 82.00 79.79
54 教育与心理学院 178002071055 田国艺 小学教育 70.15 75.60 65.00 71.0 89.00 79.00 75.84
55 教育与心理学院 178002071056 周谆 小学教育 69.40 76.00 65.00 70.0 86.00 71.50 73.64
56 教育与心理学院 178002071057 汪婵 小学教育 69.25 74.00 75.00 66.0 89.00 77.50 76.63
57 教育与心理学院 178002071058 李玉 小学教育 73.30 76.00 80.00 70.0 89.00 79.00 79.13
58 教育与心理学院 178002071059 刘静敏 小学教育 66.00 90.00 90.00 84.0 88.00 73.00 83.20
59 教育与心理学院 178002071060 张洁 小学教育 67.45 80.40 85.00 82.0 89.00 84.50 82.73
60 外国语学院 178004041001 李亿 英语 67.25 68.60 70.00 70.0 91.70 86.00 76.99
61 外国语学院 178004041002 杜引 英语 74.10 76.80 60.00 60.00 92.90 75.67 74.48
62 外国语学院 178004041003 王治兴 英语 69.25 66.80 60.00 83.0 83.00 69.67 71.12
63 外国语学院 178004041004 陈珊珊 英语 72.20 67.80 68.00 60.0 95.00 81.33 75.65
64 外国语学院 178004041005 范兴和 英语 66.45 79.20 58.00 60.0 88.40 79.00 73.57
65 外国语学院 178004041006 李元 英语 71.15 70.00 60.00 68.0 93.00 85.67 75.65
66 外国语学院 178004041007 张曼玉 英语 75.60 75.80 73.00 60.0 96.00 85.00 79.52
67 外国语学院 178004041008 雷婷 英语 66.70 82.40 60.00 70.0 95.00 81.33 77.42
68 外国语学院 178004041009 肖艳美 英语 67.65 80.40 60.00 74.0 87.00 78.33 75.31
69 外国语学院 178004041010 李洁 英语 69.65 75.00 60.00 78.00 95.60 84.67 77.82
70 外国语学院 178004041011 尹翠莲 英语 69.70 77.60 75.00 78.0 95.00 81.33 80.56
71 外国语学院 178004041012 袁英 英语 71.75 68.20 60.00 68.0 89.00 82.00 73.82
72 外国语学院 178004041013 冷开艳 英语 77.05 66.40 64.00 81.0 92.20 82.00 76.73
73 外国语学院 178004041014 胡雨娟 英语 71.40 78.20 63.00 70.0 89.00 81.67 76.51
74 外国语学院 178004041015 胡耀丹 英语 67.65 73.60 60.00 82.0 89.00 72.33 73.95
75 外国语学院 178004041016 母峄 英语 72.85 68.60 60.00 70.0 89.00 81.33 74.07
76 外国语学院 178004041017 董威廷 英语 76.80 67.00 63.00 75.0 97.00 77.00 75.98
77 外国语学院 178004041018 张爱华 英语 69.40 71.60 63.00 61.00 91.80 79.33 74.19
78 外国语学院 178004041019 熊丽娟 英语 69.30 68.00 65.00 68.0 86.00 86.67 74.86
79 外国语学院 178004041020 芶钰婷 英语 69.40 70.20 74.00 75.0 95.00 82.33 78.75
80 外国语学院 178004041021 高倩 英语 73.45 66.40 60.00 60.0 94.30 80.33 73.55
81 外国语学院 178004041022 杜欢 英语 68.55 69.00 60.00 75.0 89.00 82.00 74.36
82 外国语学院 178004041023 袁富珍 英语 74.50 69.00 60.00 65.0 87.00 76.00 72.35
83 外国语学院 178004041024 毛世玲 英语 78.20 60.00 60.00 60.0 88.00 74.00 70.22
84 外国语学院 178004041025 杨忠燕 英语 74.80 79.40 72.00 75.00 94.00 83.00 80.66
85 外国语学院 178004041026 朱志容 英语 72.80 65.20 80.00 60.00 95.20 81.33 77.63
86 外国语学院 178004041027 李容 英语 66.70 67.40 60.00 62.00 86.00 84.33 72.42
87 外国语学院 178004041028 余正鲜 英语 69.10 76.80 82.00 71.0 96.20 80.67 81.14
88 外国语学院 178004041029 范曦 英语 66.35 64.60 70.00 63.00 86.00 83.00 73.66
89 外国语学院 178004041030 黄成浩 英语 73.25 73.60 78.00 80.0 95.00 78.00 80.25

 

上一条:成都师范学院2021年双选会广告物料采购项目比选招标二次公告 下一条:成都师范学院2021年双选会广告物料采购项目